صفحه اصلي

سی ونهمين دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ پزشكي
 

داوطلبين مي توانند براي رفع مشكلات و سوالات خود در باره نحوه استفاده از نرم افزار ثبت نام اينترنتي با مركز سنجش و آموزش پزشكي با آدرس پست الكترونيكي Dastyar39Registration@sanjeshp.ir موارد را در ميان بگذاريد.