اصلاحیه منابع بورد رشته پریودانتیکس در آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی سال 1393

 مجله JOP {کلیه مقالات(ترجیحا از مقلات Systematic Review . Meta analysis)}

سال 2013 که در اطلاعیه قبل 2012 اعلام شده بود

 

صفحه اصلی