بيست و دومین دوره­ی آزمون جايابي دانش آموختگان دندان­پزشکی خارج ازكشور تيرماه سال 1392